مواعيد العروض

2021

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20-21/10

Egypte

Le Caire / Festival D-CAF

2022

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10-11/06

30/06

16-19/07

16-19/07

16-19/07

16-19/07

21/07

Maroc

Palestine

France

France

France

France

France

Casablanca / IF 

Ramallah / AM Qattan Foundation    Festival d’Avignon                                    Festival d’Avignon                        Festival d’Avignon                       Festival d’Avignon                 

Avignon / Contre Courant  

سُكينة  حبيب الله

أسماء عزايزة

أسماء عزايزة

سُكينة  حبيب الله

رشا عمران

كارول صنصور

أسماء عزايزة

 

2023

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17-19/03 (*)

17-19/03 (*)

21-22/03

21-22/03

23/03

23/03

24-27/03 (*)

24-27/03 (*)

24-27/03 (*)

29/03

29/03

30/03

30/03

3/04

4/04

4-5/04

5/04

6/04

10/05

11/05

11/05

12/05

12/05

13/05

13/05

14-15/05

16/05

24/05

24/05

France

France

France

France

France

France

France

France

France

France

France

France

France

France

France

France

France

France

France

France

France

France

France

France

Suisse

Suisse

Suisse

Suisse

France

Vandoeuvre-les-Nancy / CCAM

Vandoeuvre-les-Nancy / CCAM

Blois / Halle aux Grains         

Blois / Halle aux Grains               

La Roche-sur-Yon / Le Grand R

La Roche-sur-Yon / Le Grand R

Saint Nazaire / Athénor              

Saint Nazaire / Athénor     

Saint Nazaire / Athénor     

Vitry-sur-Seine / Jean Vilar    

Vitry-sur-Seine / Jean Vilar  

Choisy-le-Roy / Théâtre    

Choisy-le-Roy / Théâtre      

Amiens / Maison de la culture 

Amiens / Centre Culturel Jacques Tati

Vandoeuvre-les-Nancy / CCAM 

Amiens / Le Safran

Amiens / Maison du Théâtre 

Nantes / Pannonica & Maison de la Poésie

Orléans / scène nationale 

Orléans / scène nationale

Orléans / scène nationale       

Orléans / scène nationale 

La Chaux-de-Fonds / Beaux Arts

La Chaux-de-Fonds / TPR 

La Chaux-de-Fonds / ABC  

La Chaux-de-Fonds / Club 44

Nantes / LU & Maison Poésie & Grand T 

Nantes / LU & Maison Poésie & Grand T

calendrier

2021

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20-21/10

Egypte

Le Caire / Festival D-CAF

Rasha Omran

2022

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10-11/06

30/06

16-19/07

16-19/07

16-19/07

16-19/07

21/07

Maroc

Palestine

France

France

France

France

France

Casablanca / IF 

Ramallah / AM Qattan Foundation    Festival d’Avignon                                    Festival d’Avignon                        Festival d’Avignon                       Festival d’Avignon                 

Avignon / Contre Courant  

سُكينة  حبيب الله

Asmaa Azaizeh

Asmaa Azaizeh

سُكينة  حبيب الله

Rasha Omran

كارول صنصور

Asmaa Azaizeh

 

2023

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17-19/03 (*)

17-19/03 (*)

21-22/03

21-22/03

23/03

23/03

24-27/03 (*)

24-27/03 (*)

24-27/03 (*)

29/03

29/03

30/03

30/03

3/04

4/04

4-5/04

5/04

6/04

10/05

11/05

11/05

12/05

12/05

13/05

13/05

14-15/05

16/05

24/05

24/05

France

France

France

France

France

France

France

France

France

France

France

France

France

France

France

France

France

France

France

France

France

France

France

France

Suisse

Suisse

Suisse

Suisse

France

Vandoeuvre-les-Nancy / CCAM

Vandoeuvre-les-Nancy / CCAM

Blois / Halle aux Grains         

Blois / Halle aux Grains               

La Roche-sur-Yon / Le Grand R

La Roche-sur-Yon / Le Grand R

Saint Nazaire / Athénor              

Saint Nazaire / Athénor     

Saint Nazaire / Athénor     

Vitry-sur-Seine / Jean Vilar    

Vitry-sur-Seine / Jean Vilar  

Choisy-le-Roy / Théâtre    

Choisy-le-Roy / Théâtre      

Amiens / Maison de la culture 

Amiens / Centre Culturel Jacques Tati

Vandoeuvre-les-Nancy / CCAM 

Amiens / Le Safran

Amiens / Maison du Théâtre 

Nantes / Pannonica & Maison de la Poésie

Orléans / scène nationale 

Orléans / scène nationale

Orléans / scène nationale       

Orléans / scène nationale 

La Chaux-de-Fonds / Beaux Arts

La Chaux-de-Fonds / TPR 

La Chaux-de-Fonds / ABC  

La Chaux-de-Fonds / Club 44

Nantes / LU & Maison Poésie & Grand T 

Nantes / LU & Maison Poésie & Grand T